Tarieven 2018

De onderstaande tarieven gelden alleen indien u niet aanvullend verzekerd bent.
Voor de overige tarieven gelden de contractueel afgesproken tarieven van uw zorgverzekeraar.

Zitting € 31,30
Zitting aan huis € 46,85
Zitting manuele therapie € 44,20
Zitting manuele therapie aan huis € 54,10
Lange zitting voor patiënten met complexe / meervoudige zorgvragen € 43,20
Lange zitting voor patiënten met complexe / meervoudige zorgvragen aan huis € 54,75
Screening en intake en onderzoek € 42,40
Intake en onderzoek na verwijzing € 39,80
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 51,40
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 54,10
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek en aan huisbehandeling € 65,30
Fysiofitheidsscan € 45,10
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 30,30
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 25,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 21,15
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 15,80
Telefonische zitting € 10,70
Niet nagekomen afspraak € 23,50
Eenvoudige, korte rapporten € 31,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 61,35

Ingaande per 1 april 2018. Prijswijzigingen voorbehouden

Betalingsvoorwaarden

  1. U kunt het bedrag van de behandeling contant of per pintransactie aan ons betalen. U ontvangt maandelijks een nota van de genoten behandelingen.
  2. Mocht door onvoorziene omstandigheden uw nota niet op tijd betaald zijn, dan sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  3. De aanmaningsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  4. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, zullen wij genoodzaakt zijn om Medicas (het incassobureau, waar we mee samen werken) in te schakelen, welke de nota op u zal verhalen. Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van Medicas.