De praktijk richt zich naast de algemene fysiotherapie met name op de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en heeft zich gespecialiseerd op wervelkolom gerelateerde klachten. Door speciale scholing en echografie kan via een goede diagnostiek een zeer adequaat behandelplan opgesteld worden. Wij werken volgens de meest recente protocollen / richtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken.

Visie

In onze benadering van de hulpverlening staat de mens centraal en wij vinden daarom een persoonlijke begeleiding van het allergrootste belang. Onze visie ten aanzien van gezondheid vertalen wij naar een actieve rol van onze cliënten, waarbij een eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en zijn centraal staat. Kortom wij streven naar een zelfredzaamheid van clienten.